Svarbu, kad nepurkštumėte Nasometin tiesiai į nosies pertvarą, skiriančią nosies landas. Švelniai sugnybkite lęšį nykščiu bei smiliumi ir išimkite. Brett Sears, PT, m Norėdami pagerinti raumenų stiprumą, kurie padeda atidaryti ranką ir ištiesti pirštus, atlikite "spurgų" formavimo ir pirštų ištiesinimo užduotį. Perskaitykite atskirai pridedamą Terrosa užtaiso pakuotės lapelį. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jeigu Jums atsirado bet kuris minėtas poveikis, turite kreiptis į savo gydytoją.

Tą pačią informaciją rasite šiuo interneto tinklalapio adresu: www. Terrosa Pen vartojimo instrukcija Vartodami Terrosa Pen, visada laikykitės nurodymųpateiktų žemiau ir paskutiniame puslapyje. Terrosa Pen dalys Injekcijos mygtukas;dozatoriaus langelis; srieginis strypelis; antbriaunis; Terrosa užtaisas; nulupama plėvelė; švirkštiklio adata; vidinis adatos gaubtelis ;išorinis adatos gaubtelis; švirkštiklio gaubtelis; užtaiso laikiklis, sukama dozavimo rankenėlė, korpusas.

Šio veiksmo nereikia kartoti kaskart prieš laikykite nykščiu bendras su paspausdami injekciją, priešigu atveju Terrosa dozes neužteks 28 dienoms. Perskaitykite atskirai pridedamą Terrosa užtaiso pakuotės lapelį. Nuimkite švirkštiklio gaubtelį. Nuimkite užtaiso laikiklį jį pasukdami sujungimas bajonete. Išimkite tuščią užtaisą, jei keičiate jį nauju. Įdėkite naują Terrosa užtaisą į užtaiso laikiklį, pirmiausia įstatydami metalinį gofruotą užtaiso dangtelį. Ant naujo užtaiso užsirašykite pirmosios injekcijos datą.

laikykite nykščiu bendras su paspausdami

Taip Jūs žinosite, kada pradėjote vartoti užtaisą, kuriame yra 28 kasdieninės dozės. D: Pirštu atsargiai paspauskite srieginį strypelį tiesia linija tiek, kiek jis lįs. Tai nebūtina, kai strypelis jau yra pradinėje padėtyje, tokioje kaip pirmojo vartojimo metu.

  1. Nustebsite, kokį poveikį turi pėdų taškų masažas: sustiprina bet kurio gydymo poveikį - LRT
  2. Kaip įsidėti ir išsiimti kontaktinius lęšius?
  3. Pakuotės turinys ir kita informacija Kas yra Nasometin ir kam jis vartojamas Kas yra Nasometin?
  4. Nepasitikėjimas: nervingumas, noras imtis veiklos.
  5. Pasitikėjimą kelianti kūno kalba: kaip atrodyti patikimiems ir pasitikintiems
  6. Nusiplaukite rankas.
  7. Progresuojanti artrito alkūnės sąnario

Srieginis strypelis negali būti įstumtas visas į švirkštiklio korpusą. E: Užtaiso laikiklį prijunkite prie švirkštiklio korpuso pasukdami jį 90 laipsnių kampu, kol jis sustos. F: Uždėkite naują švirkštiklio adatą taip: Nuimkite nulupamą plėvelę. Laikrodžio rodyklės kryptimi prisukite švirkštiklio adatą prie užtaiso laikiklio. Įsitikinkite, ar švirkštiklio adata yra uždėta teisingai ir tvirtai laikosi prie užtaiso laikiklio.

Nasometin 50mcg/dozėje nosies purškalas (suspensija) 60dozių N1

Nuimkite išorinį adatos gaubtelį ir pasilikite jį. Nuimkite vidinį adatos gaubtelį ir jį išmeskite. Uždedant adatą gali nulašėti keletas lašų, tai normalu. G: Užtaisymas Įdėjus naują užtaisą ir prieš pirmąją injekciją iš kiekvieno užtaiso, švirkštiklį reikia užtaisyti. Dozavimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi sukite tol, kol du indikatoriaus brūkšneliai susilygiuos. Dozės nustatymo metu juntamas pasipriešinimas ir girdimas švirkštiklio leidžiamas spragsėjimas.

Švirkštiklį laikykite adata į viršų. Injekcijos mygtuką visiškai įspauskite vidun. Laikykite jį įspaustą tol, kol dozės indikatorius grįš į pradinę padėtį.

Pro adatos galiuką išstumkite keletą vaisto lašų. Jei nepasirodo nė lašelis, pakartokite G skirsnyje nurodytus veiksmus, kol pasirodys lašai. Dozės suleidimas naudojant Terrosa Pen Su muilu kruopščiai nusiplaukite rankas, kad sumažėtų infekcijos rizika.

Įsitikinkite, kad yra paruošti: Terrosa Pen su įdėtu užtaisu atitinkama švirkštiklio adata nepraduriama aštriems daiktams skirta talpyklė adatoms išmesti. Nenaudokite švirkštiklio, jeigu užtaisas yra drumstas, pakitusios spalvos ar su matomomis dalelėmis. Uždėkite adatą Kiekvienai injekcijai naudokite naują adatą. Švirkštiklio adatos nenaudokite, jei pakuotė yra pažeista arba atidaryta ne Jūsų pačių. Pastaba: Adatos keisti nereikia, jei naudojama iš kart po švirkštiklio paruošimo.

laikykite nykščiu bendras su paspausdami

Nuimkite nulupamą plėvelę. Dozės nustatymas ir suleidimas Įspėjimas: Įsitikinkite, kad vartojate tinkamą vaistą.

Patikrinkite užtaiso etiketę prieš įdėdami jį į užtaiso laikiklį.

LIFODROX 5mg/ml akių lašai (tirpalas) 5ml N1 | panevezysalio.lt

Kasdieninę 80 mikrolitrų paros dozę nustatykite, dozavimo rankenėlę sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol ji sustos ir nebesileis sukama. Įsitikinkite, kad dozatoriaus langelyje matyti strėlės ženklas ir du indikatoriaus brūkšneliai lygiuojasi.

Daugiau dozavimo rankenėlės nebesukite. Pastaba: Jei užtaise yra mažiau nei80 mikrolitrų, dozavimo rankenėlės neįmanoma pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki strėlės ženklo. Tokiu atveju nuimkite adatą, pakeiskite užtaisą ir vėl paruoškite švirkštiklį taip, kaip nurodyta aukščiau. Nykščiu ir rodomuoju pirštu švelniai sugnybkite odą.

TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Stačiu kampu švelniai smeikite adatą į odą, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Įspėjimas: Stenkitės, kad adata neužlinktų ar nelūžtų. Nekraipykite švirkštiklio su į odą įsmeigta adata. Kraipant švirkštiklį, adata gali sulinkti ar nulūžti. Jei nulūžusi adata liktų įsmigusi odoje, nedelsdami pasitarkite su gydytoju. Spaukite injekcijos mygtuką, kol dozės indikatorius grįš į pradinę padėtį.

Palaukite dar 6 sekundes, tada ištraukite adatą.

Dalykinių susitikimų metu pastebimiausi šie dalykai:

Lėtai ištraukite švirkštiklį. Patikrinkite, ar sąnarių padai dozatoriaus langelyje grįžo į pradinę padėtį, kad įsitikintumėte, jog suleista visa dozė.

Aprašymas TianDe masažuoklis veidui ir kaklui.

Švirkštiklio adatos nuėmimas Ant adatos atsargiai uždėkite išorinį adatos gaubtelį. Švirkštiklio adatą nuimkite adatos gaubtelį sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Adatą išmeskite tinkamai, pvz. Švirkštiklio gaubtelį uždėkite atgal Iš Terrosa Pen užtaiso neišimkite, kol jis nebus tuščias. Po kiekvieno panaudojimo švirkštiklio gaubtelį uždėkite atgal. Po panaudojimoTerrosa Pen su jame esančiu užtaisu nedelsdami įdėkite atgal į šaldytuvą ir laikykite 2 — 8 °C temperatūroje.

Pastaba sveikatos priežiūros specialistams Adatų naudojimo ir išmetimo instrukcijas gali pakeisti vietiniai sveikatos priežiūros ar kiti instituciniai atliekų tvarkymo reikalavimai.

BIOLOGINĖS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Papildoma informacija Daugkartinio naudojimo fiksuotos dozes švirkštiklis sukurtas patogiam Terrosa vartojimui gydant osteoporozę. Kiekviename Terrosa užtaise yra 28 dozės po 80 mikrolitrų Terrosa. Terrosa Pen naudokite tiksliai taip, kaip skyrė gydytojas, ir kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje ir Terrosa pakuotės lapelyje. Terrosa Pen gali naudoti vyresni nei 18 metų pacientai, patys sau susileidžiantys vaistų, sveikatos priežiūros specialistai ir tretieji asmenys, pavyzdžiui, suaugę giminaičiai.

laikykite nykščiu bendras su paspausdami

Terrosa Pen negalima naudoti akliesiems bei silpnaregiams pacientams be apmokytų asmenų pagalbos. Pasitarkite su gydytoju, jei turite laikykite nykščiu bendras su paspausdami ar apsitarnavimo problemų. Švirkštiklio adatos turi būti naudojamos tik vieną kartą; Terrosa užtaisas gali būti naudojamas tik vienam asmeniui.

Terrosa Pen laikymas ir priežiūra Su švirkštikliu elkitės atsargiai.

Masažuoklis veidui ir kaklui

Nemėtykite švirkštiklio ir stenkitės, kad jis neatsitrenktų į kietą paviršių. Saugokite nuo vandens, dulkių ir drėgmės. Terrosa Pen valykite drėgna audinio skiaute. Nenaudokite alkoholio, kitų tirpiklių ar valymo priemonių. Niekada nenardinkite Terrosa Pen į vandenį, tai gali pakenkti švirkštikliui. Nenaudokite Terrosa Pen, jei jis yra pažeistas arba abejojate, ar jis veikia tinkamai.

laikykite nykščiu bendras su paspausdami

Terrosa Pen su įdėtu užtaisu transportuokite ir laikykite temperatūroje, kuri nurodyta atskirai pateiktame Terrosa pakuotės lapelyje. Terrosa Pen, užtaisus ir švirkšiklio adatas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite Terrosa Pen su uždėta adata, nes taip užtaise gali susidaryti oro burbuliukų. Terrosa Pen ir panaudotų priedų tvarkymas Terrosa Pen tinkamas naudoti dvejus metus.

Prieš išmesdami Terrosa Pen, visada nuimkite švirkštiklio adatą ir išimkite užtaisą. Adatas ir panaudotus užtaisus reikia išmesti atskirai ir saugiai. Lankstumas ir sąnarių skausmas Pen reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Įspėjimai Laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų. Nesilaikant nurodymų, kyla neteisingo vaisto vartojimo, netikslaus dozavimo, užkrato perdavimo ar infekcijos pavojus. Jei nerimaujate dėl su sveikata susijusių dalykų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją patarimo.

Garantija Terrosa Pen garantija galioja gamybos ir materialių defektų atžvilgiu dvejus naudojimo metus nuo įsigijimo datos.

Švirkštiklis gali būti pakeistas nauju. Garantija negalioja, jei pažeidimų priežastis yra: panaudoti ne Terrosa užtaisai; netinkamas ar nerūpestingas naudojimas, priežiūra ar valymas; sąnarių pečių ir alkūnių liaudies gynimo nesikaikant naudojimo nurodymų; švirkštiklio naudojimas su kitais, nei rekomnduojami Gedeon Richter Plc.

Problemų sprendimas Jei turite klausimų, susijusių su Terrosa Pen naudojimu, laikykitės lentelėje pateiktų nurodymų: Klausimas 1. Užtaise matomi maži oro burbuliukai. Maži oro burbuliukai neturi poveikio laikykite nykščiu bendras su paspausdami ir yra nekenksimingi.

Neišmeskite lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. Jei norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Šis vaistas skirtas Jums.

Nepavyksta uždėti adatą. Naudokite kitą adatą. Jei nepavyksta uždėti ir antrąją adatą, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. Dozės nustatymo metu švirkštiklyje nepasigirsta garsinis signalas. Šio švirkštiklio nenaudokite; kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Jei vistiek neišteka nė lašas vaisto, nenaudokite šio švirkštiklio; kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

Nasometin 50mcg/dozėje nosies purškalas (suspensija) 60dozių N1 - panevezysalio.lt

Sukamosios dozavimo rankenėlės nepavyksta pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki strėlės ženklo. Užtaise yra likę mažiau nei 80 mikrolitrų Terrosa. Pakeiskite užtaisą bei švirkštiklio adatą ir užtaisykite švirkštiklį laikydamiesi švirkštiklio paruošimo nurodymų.