Naudojimo taisyklės


Bendra dalis

Panevezysalio.lt yra skelbimų talpinimo, saugojimo ir paieškos sistema, kurioje skelbimus gali patalpinti ir peržiūrėti bet kuris panorėjęs vartotojas, laikydamasis panevezysalio.lt naudojimo taisyklių. Panevezysalio.lt veiklos vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą svetainėje. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Panevezysalio.lt veiklos taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis. Asmenys nesutinkantys bent su viena taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Panevezysalio.lt teikiamomis paslaugomis.

Naudojimo sąlygos

Panevezysalio.lt duomenų bazėje galima patalpinti tik vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą vienu metu. Visi naudotojai skelbimus gali atnaujinti (pakartotinai patalpinti). Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią, neetišką, ar Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją. Skelbimai turi būti talpinami tik skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse. Draudžiama skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis ir talpinti jame beprasmes, pasikartojančių simbolių sekas, ar nuorodas į kitas svetaines. Skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas siūlomas pardavimui objektas. Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Skelbimą patalpinęs vartotojas tiesiog privalo turėti tokį parduodamą objektą. Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens.

Patalpindamas skelbimą, jo davėjas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Patalpindamas skelbimą, jo davėjas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Panevezysalio.lt veiklos taisyklių sąlygoms. Patalpindamas skelbimą jo davėjas privalo laikytis Panevezysalio.lt skelbimo patalpinimo instrukcijų. Panevezysalio.lt turi teisę atmesti skelbimus arba juos ištrinti iš Panevezysalio.lt duomenų bazės jei jie buvo patalpinti nesilaikant taisyklių. Panevezysalio.lt turi teisę uždrausti konkretiems dalyviams dalyvauti Panevezysalio.lt veikloje dėl šios Panevezysalio.lt veiklos taisyklių ar įstatymų pažeidimo. Aš sutinku, kad Panevezysalio.lt apdorotų (rinktų, saugotų, tvarkytų, laikytų, atliktų užklausas, išrinktų, sujungtų, naudotų, uždarytų ar ištrintų) mano skelbimus, kuriuos aš įrašiau į Panevezysalio.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę pageidaujamos prekės paieškai. Panevezysalio.lt nėra atsakingas už galimą žalą, patirtą ieškant Skelbimo(-ų) Panevezysalio.lt sistemoje.

Veiksmai pažeidus taisykles

Panevezysalio.lt turi teisę ištrinti Skelbimus iš duomenų bazės, jei jie neatitinka taisyklėse numatytų reikalavimų. Taip pat turi teisę be ispėjimo uždrausti dalyviui, pažeidusiam taisykles, naudotis Panevezysalio.lt teikiamomis paslaugomis.

Atsakomybės apribojimas

Panevezysalio.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose rastos informacijos naudojimo. Panevezysalio.lt neatsako už naudotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką. Administracija pasilieka teisę keisti šias taisykle Panevezysalio.lt neatsako dėl galimo veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Panevezysalio.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Panevezysalio.lt veiklos.

Duomenų vartojimas

Vartotojas pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis Panevezysalio.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu Panevezysalio.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis Panevezysalio.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.